Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Sunday18.September2016

Jednota filozofická ZS 2016/2017

Katedra filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci zve na přednášky Jednoty filozofické, které se konají každou středu od 13:15 hodin v učebně 2.18 na Křížkovského 12. Přednášky jsou veřejně přístupné a následují je moderované diskuze. Kurz si lze zapsat jako volitelný předmět typu B nebo C (KFI/JF1). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast v hodinách a podíl na diskusích, povoleny jsou nanejvýš dvě absence.

 

http://jednota-filozoficka.cz

http://sites.google.com/site/soucasnafilosofie/jednota

 

 

Příloha 1: JF2016Z.pdf
Příloha 2: JF2016Z.png
Tvrdý
Thursday15.September2016

Výuka dr. Petra Vodešila

Dr. Vodešil – nepřítomnost 19. – 23. 9.2016

 

Ze zdravotních důvodů začne výuka dr. Vodešila až druhý týden v semestru. Veškerá výuka bude po dohodě nahrazena.

 

Krylová
Tuesday13.September2016

Kurzy dr. Tvrdého

Nové či aktualizované sylaby kurzů dr. Filipa Tvrdého lze nalézt zde:

Kurz "Analytická filozofie po Quinovi" bude v tomto semestru probíhat v češtině, jeho obsahem je externalistická teorie významu, funkcionalismus ve filozofii mysli a spor mezi apriorními a empirickými přístupy k vědomí.

Tvrdý
Wednesday9.November2016

Dodatečná výběrová řízení Erasmus+

Zájemci o studium v zahraničí v letním semestru tohoto akademického roku se mohou informovat u dr. Filipa Tvrdého. Je nutné rozhodnout se co nejdříve, protože dodatečná výběrová řízení se budou uzavírat už v polovině října! Studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia, tj. mohou vyjet i dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Aktuální seznam partnerských pracovišť naší katedry najdete zde, je ale možné využít i smlouvy jiných kateder (viz příloha).

 

Dovolujeme si vás také informovat, že ve webové aplikaci INTLAG určené pro řízení zahraničních pracovních stáží jsou zveřejněny nabídky, z nichž některé svým zaměřením odpovídají studijnímu oboru filozofie. Bližší informace včetně uzávěrky pro předložení požadovaných dokumentů k žádosti o stáž naleznete po přihlášení na adrese: http://intlag.upol.cz/students/work_pl_list-1.

Příloha 1: erasmus-smlouvy.xls
Tvrdý
Wednesday24.August2016

Prezentace nanečisto

V pondělí 29. srpna 2016 proběhne v místnosti 2.15 zkouška prezentací na mezinárodní konference, které pronesou doktorandi a vyučující naší katedry. Program je následující:

 • 15:00 Mgr. Tereza Stanovská, "The Rationality Debate from the Perspective of X-phi and Psychology"
 • 15:30 Mgr. Roman Zavadil, "The Ambivalent Nature of Newton-Hume Relationship"
 • 16:00 Mgr. Adéla Eichlerová, "David Hume on the Origin of Human Society"
 • 16:30 dr. Filip Tvrdý, "The Science of Man's Religion"

Všichni zájemci o konstruktivní kritiku jsou srdečně vítáni.

Tvrdý
Wednesday24.August2016

Učitelská způsobilost

Zájemci o studium učitelské způsobilosti v prezenční formě, které je určeno studentům řádného navazujícího magisterského studia, se mohou přihlásit podle instrukcí na stránkách Institutu celoživotního vzdělávání FF UP. Další informace poskytne dr. Martin Jabůrek.

Tvrdý
Thursday18.August2016

Obhajoba disertační práce

V pondělí 29.8.2016 ve 13 hod se v učebně 1.16 uskuteční obhajoba disertační práce Mgr. Zuzany Rybaříkové. Téma práce: "The Reconstruction of A. N. Prior’s Ontology".

 

Pozvánka - viz přiložený soubor.

Krylová
Thursday8.December2016

Jednota filozofická v ZS 2016/2017

Naše Jednota filozofická se v zimním semestru 2016/2017 zaměří především na logiku, analytickou filozofii a kognitivní vědu. Předběžný seznam hostů je následující:

 • 21. září 2016 – prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
 • 5. říjen 2016 – doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
 • 12. říjen 2016 – Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 • 19. říjen 2016 – RNDr. Martin Takáč, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
 • 26. říjen 2016 – Mgr. Martin Vacek (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)
 • 2. listopad 2016 – Mgr. Miloš Taliga, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
 • 9. listopad 2016 – prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 • 16. listopad 2016 – Mgr. Miroslava Klečková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
 • 23. listopad 2016 – PhDr. Andrej Findor, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
 • 30. listopad 2016 – Mgr. Otakar Horák, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
 • 7. prosinec 2016 – prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)
 • 14. prosinec 2016 – Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York)

Těšíme se na viděnou v září!

Příloha 1: jf_zs2016.png
Tvrdý
Tuesday8.November2016

Hume's Science of Human Nature

Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK si vás dovolují pozvat na konferenci Hume's Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation, která se koná ve dnech 31. srpna-3. září 2016 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1. Program a plakát ke konferenci jsou v příloze.

Tvrdý
Tuesday26.July2016

FILEX 2016

Ve dnech 25.-26.11.2016 se v prostorách FF MU v Brně uskuteční 5.ročník studentské konference FILEX. 

Více informací v přiloženém souboru nebo na www.facebook.com/konference.filex 

Příloha 1: FILEX2016_CFP.png
Krylová
< Novější | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Starší >

Nejnovější aktuality

Mon, 21.5.2018
Filozofická fakulta UP vyzývá všechny studentky a studenty k hodnocení výuky v letním ...
Tue, 24.4.2018
Připomínáme studentům / uchazečům o doktorské studium filozofie, že mají možnost podat ...
Mon, 16.4.2018
Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ...
Fri, 4.5.2018
Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu. STAG je pro zápis otevřen ...
Wed, 14.3.2018
Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

William 
James:

Mnoho lidí se domnívá, že myslí,
ač jenom nově řadí své předsudky.